Asebe Teferi

In het najaar van 2017 is het waterproject in Asebe Teferi opgestart. Asebe Teferi ligt ruim 300 km ten oosten van Addis Ababa.
Ongeveer 5000 mensen hadden hier geen enkele toegang tot schoon drinkwater.
De enige mogelijkheid voor het was om water hoog in de bergen te gaan halen. Daar was een natuurlijke bron, het water vond zijn weg naar beneden via geultjes.
Met blikjes en dergelijke werd het water in de stroompjes opgevangen.
Toen de toestemming van de plaatselijke overheid gegeven was is men direct van start gegaan.
Ook de plaatselijke bevolking hielp men man en macht om sleuven te graven waardoor het water vanaf het boorpunt hoog in de bergen naar beneden zou komen.
2 december 2017 was het eerste tappunt klaar ! Voor de plaatselijke bevolking is een droom uitgekomen.
Natuurlijk is 1 tappunt voor deze 5000 mensen niet voldoende, daarom gaat onze stichting proberen meerdere tappunten te realiseren.
Eerste tappunt Asebe Teferi