Abaya Bisare

Abaya Bisare ligt midden in de Rift Valley, op ongeveer 65 km afstand van Soddo (Zuid Ethiopië). Er leven ruim 10.000 mensen in uiterst moeilijke omstandigheden. Tijdens het bezoek dat Ineke bracht in juli 2015 vertelde men dat het ruim 13 jaar niet had geregend. De mensen die er leven bestaan van landbouw en veeteelt, maar met zo’n droogte is dat bijna onmogelijk. Ze vertelden dat hun grootste probleem honger en dorst was. Hoewel het eerste plan was om een kliniek in Abaya Bisare op te gaan zetten, zijn we nu bezig om toestemming van de plaatselijk overheid te krijgen voor het opzetten van een waterproject. Het is werkelijk mensonterend om te zien hoe slecht het drinkwater is. We hopen dan als er schoon drinkwater voorhanden is een Health Post op te kunnen zetten,

Tijdens het bezoek in juli 2015 vertelden de mensen ook dat er geen onderwijs was voor kinderen tot 8 jaar in Abaya Bisare. Dit omdat er geen enkele voorzieningen of middelen waren om onderwijs te geven. Leerkrachten waren er wel. Er is op dat moment een inventarisatie gemaakt wat nodig was om onderwijs te geven aan ruim 100 kinderen. De volgende dag hebben we in Sodo hout en spijkers gekocht voor banken/tafels, schriften,    pennen, potloden. Ook hout voor schoolborden die we geschilderd hebben met schoolbordverf. Een paar dagen waren er al bankjes getimmerd en kregen de eerste kinderen al les !

Begin september 2015 zijn er op 4 plekken in Abaya Bisare proefboringen gedaan en is het water getest. Helaas was dat allemaal zout water en dus voor drinkwater niet geschikt. Nu wordt onderzocht of het mogelijk is om water door middel van pijpleidingen naar de plek te laten komen. Op ruim 5 kilometer afstand is een plek waar een opslag van drinkwater is.

Het bezoek aan Abaya Bisare begin 2016 stond vooral in het teken van het krijgen van de toestemming van de overheid om een waterproject daar te mogen uitvoeren. Hiervoor moesten vele (lange) gesprekken gevoerd worden.