Asabe Teferi

In het najaar van 2017 is het waterproject in Asabe Teferi opgestart. Asabe Teferi ligt ruim 300 km ten oosten van Addis Ababa.
Ongeveer 5000 mensen hadden hier geen enkele toegang tot schoon drinkwater.
De enige mogelijkheid voor het was om water hoog in de bergen te gaan halen. Daar was een natuurlijke bron, het water vond zijn weg naar beneden via geultjes.
Met blikjes en dergelijke werd het water in de stroompjes opgevangen.
Toen de toestemming van de plaatselijke overheid gegeven was is men direct van start gegaan.
Ook de plaatselijke bevolking hielp men man en macht om sleuven te graven waardoor het water vanaf het boorpunt hoog in de bergen naar beneden zou komen.
2 december 2017 was het eerste tappunt klaar ! Voor de plaatselijke bevolking is een droom uitgekomen.
Natuurlijk is 1 tappunt voor deze 5000 mensen niet voldoende, daarom gaat onze stichting proberen meerdere tappunten te realiseren.
Eerste tappunt Asabe Teferi
Het waterproject in Asabe Teferi is begin 2018 op een feestelijke manier officieel geopend.
We hebben 2 nieuwe tappunten kunnen realiseren waarvan één dichtbij de school.
Naast de 2 nieuwe tappunten hebben we een bestaand tappunt wat nooit was aangesloten opgeknapt en aangesloten zodat er 3 tappunten gebruikt kunnen worden

foto’s 7734, 7915, 7909 zijn van de opening van het waterproject.
Nadat de Stichting in Asabe Teferi kwam is plaatselijke bevolking zelf begonnen met het opzetten van een school. Ondertussen is die school bijna klaar en wordt er al volop les gegeven. We hebben net als afgelopen jaren weer de nodige lesmaterialen kunnen geven.
Een school in Ethiopië telt eigenlijk pas mee als de kinderen een uniform hebben. Dit werd mogelijk door een aantal gulle giften aangevuld met geld van de stichting. Er zijn in Addis Ababa uniformen gemaakt voor de kinderen van deze school.Alle gulle gevers heel hartelijk dank !
Stichting Barmuja heeft plannen om de komende tijd deze school zeker te blijven ondersteunen.
In februari 2018 heeft de plaatselijke overheid van Asabe Tefere Stichting Barmuja benaderd om opnieuw een waterproject in deze regio te starten.
De onderzoeken hiervoor zijn in volle gang.
In januari 2019 zullen hierover gesprekken plaatsvinden. We hopen dan in deze regio een nieuw waterproject te beginnen.