Sponsoring

Oproep voor Lemma

In het Sodo Christian Hospital kwam ik aan de praat met Lemma, hij werkt bij de technische dienst van het ziekenhuis. Hij vroeg om ondersteuning voor het volgende:

Hij heeft 3 kinderen, een jongen van bijna 16, Issak, een meisje van 13. Beemit en een meisje van bijna 13. Mkilit. Lemma verdient 5000 Birr per maand (ongeveer 140 Euro) en moet voor de school van zijn kinderen al iedere maand 1000 Birr betalen.Dit kan hij eigenlijk niet betalen, maar hij vindt het belangrijk dat zijn kinderen naar school kunnen gaan. Dat vinden wij natuurlijk ook. Nu zijn wij op zoek naar mensen die bereid zijn voor een aantal jarren hierin mee te helpen. Met een ondersteuning van 30 Euro per maand zou Lemma geholpen zijn !!

Wie kan/wil hieraan meehelpen ?

We horen het graag

UPDATE:

Vanaf het leerjaar 2018-2019 is er een sponsor gevonden voor de kinderen van Lemma !
De schoolresultaten waren in de zomer van 2019 erg goed!
Voor het jaar 2019-2020 zullen ze weer gesponsord worden.

Ondersteuning 4 kinderen van de school in Asabe Teferi

Sinds begin 2018 worden 4 kinderen uit Asabe Teferi financieel ondersteund om mogelijk te maken dat ze naar school kunnen. Het zijn alle 4 meisjes. Door de ondersteuning die wordt geboden wordt eten en kleding voor deze kinderen gekocht. Ook wordt de school voor hen betaald. Op de foto staan 3 van de 4 kinderen en het hoofd van de school. Deze ondersteuning is mogelijk door maandelijkse geldelijke bijdrages van verschillende gezinnen.

Stichting Barmuja sponsort ook studenten en zelfs een hele familie

Ondersteuning gezin Asebe Teferi

Tijdens de reis van Ineke (januari 2014) naar Ethiopië kwam ze in contact met een gezin in de buurt van Asebe Teferi, in het noord-oosten van Ethiopië. De plek waar ze wonen is niet met een auto te bereiken, het laatste stuk moet te voet worden afgelegd.
Vanaf dat moment wordt dit gezin door middel van een maandelijkse donatie op een duurzame manier worden ondersteund.

Anegatu Yesufe Alli & Faruza Hademe Haemede

Anegatu Yesufe Alli (Links) is een meisje van 8 jaar oud, ze zit op school in grade 2. Ze woont alleen met haar vader en heeft geen moeder. Faruza Hademe Haemede is ook een meisje van 8 jaar en in grade 2. Zij woont alleen met haar moeder (haar moeder is doof). Beide kinderen kunnen worden ondersteund met €15 in de maand.

Het gezin, niet ver van Asebe Teferi

Toekomst voor Mitiku

Stichting Barmuja zamelt geld in voor verschillende projecten in het dorp Barmuja en de omringende regio. Sinds haar oprichting in 2005 heeft de stichting verschillende grote projecten gerealiseerd, waaronder drinkwaterprojecten in Barmuja, Damboya en Donkorcha. Daarnaast hebben we geld ingezameld om Mitiku, een jongen uit een gezin waarin de vader is overleden, de mogelijkheid te geven te studeren aan de universiteit.

In juni 2013 kreeg Mitiku zijn diploma uitgereikt bij de universiteit van Nekemte. Ineke was daarbij aanwezig.

Ineke samen met Mitiku

Ondersteuning Dereje

Veel jaren werd Dereje financieel ondersteund om het mogelijk te maken voor hem een technische opleiding te volgen. Iets waarvan hij alleen maar kon dromen. Deze week heeft hij, na 4 jaar studeren, zijn opleiding afgerond ! 5 juli 2014 zal hij zijn diploma in ontvangst nemen.
Hij is ontzettend blij en dankbaar voor deze kans!
Maar hiermee zal de hulp niet stoppen, het liefst zou hij een eigen zaak beginnen, en we gaan proberen een micro krediet voor hem te regelen om dat financieel mogelijk te maken.

In september 2014 is er geld beschikbaar gekomen om Dereje de kans te geven zijn rijbewijs te halen. Dit gaat hij doen in Alaba, niet ver van zijn geboortedorp Barmuja.

Dereje
Dereje

Tizita wordt chemical engineer

Tizita Girma is 21 jaar. Ze heeft een broer en een zus; een oudere zus is tien jaar geleden overleden. Haar vader is een gepensioneerd politieman, haar moeder huisvrouw. Ze hebben een inkomen waarvan ze nauwelijks kunnen bestaan. Toch hebben haar ouders er de afgelopen jaren alles aan gedaan om haar te laten studeren.

Tizita is een intelligente jonge vrouw en ze willen haar graag optimale ontwikkelingskansen bieden.Nu het eerste studiejaar er op zit, is er echter geen geld meer om verder te studeren. Tizita zou haar studie chemical engineering aan de Debra Tabor University moeten opgeven. Maar met de financiële steun van al onze donateurs kan Tizita haar studie nu voortzetten. In september 2013 begint ze aan haar tweede jaar. In totaal duurt de studie vijf jaar. Vanaf het tweede leerjaar wordt Tizita financieel ondersteunt door Stichting Barmuja. Ze heeft haar tweede leerjaar met hoge cijfers afgesloten en is september 2014 gestart met haar derde leerjaar.

Tizita
Tizita