Structurele hulp

Natuurlijk kunt u ook structurele financiële steun geven door met regelmaat een geldbedrag over te maken op IBAN nr  NL26ABNA.045.77.50.464 t.n.v. Stichting Barmuja te Breedenbroek