Waterproject Genda Musa

Februari 2019

Voorbereidingen voor een nieuw waterproject !!
Ons nieuwe project zal zijn in Igowacho. Hier wonen in totaal ruim 25000 mensen. 5200 hiervan leven in Genda Musa Wario. Deze mensen halen net na de regentijd hun drinkwater bij een nabijgelegen waterval. Maar dat is maar voor korte tijd. Ruim 10 maanden van het jaar moeten ze meer dan 10 km overbruggen om aan schoon drinkwater te komen.
De toestemming voor het uitvoeren van dit project hebben we inmiddels. Er is hoog in de bergen een groot opvangbassin voor water dat gaan we verbinden met een bestaand (maar nooit afgemaakt) tappunt.
We hopen dit project in de loop van 2019 op te kunnen starten.

Mei 2019

Het eerste tappunt in Genda Musa is een feit!
Er is schoon drinkwater uit de kraan gekomen in Genda Musa!
Weer ruim 5000 mensen toegang tot onze eerste levensbehoefte.
We zullen ons de komende tijd gaan richten op een nieuw waterproject in deze regio.

De plaatselijke bevolking heeft veel geholpen door sleuven te graven waar de leidingen doorheen gelegd moesten worden.
Op sommige plaatsen zat er zoveel steen in de grond dat dit niet mogelijk was en wordt de leiding beschermd door grote stenen